Trygga ledare
Trygga ledares logotyp

Trygga ledare

Trygga ledare är ett samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends. Genom mentorskap och stödjande strukturer stärks ridsportens ledare i att främja lika rättigheter, icke-diskriminering och en inkluderande kultur. Svenska Ridsportförbundet har även tillsammans med Stiftelsen Friends tagit fram Ridsportens Trygghetspris som delas ut i samband med Sweden International Horse Show på Friends Arena i Stockholm.

Till organisationens hemsida