Medvind

Medvind – socialt arbete i transformation – är ett projekt för att hjälpa organisationer som bedriver traditionellt socialt arbete att ställa om sina verksamheter och bli mer hållbara. Inom projektet ges strategiskt stöd till ett kluster av fyra organisationer som arbetar för att stärka särskilt utsatta grupper. Projektet drivs av Inter Business Initiative, ett ideellt kunskapslaboratorium som hjälper företag och organisationer att arbeta med hållbart och holistiskt värdeskapande.

Till organisationens hemsida