Läxhjälpen toppbild
Läxhjälpen logotyp

Läxhjälpen

Läxhjälpen är en ideell stiftelse som bedriver ett riktat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i 73 skolor som uppvisar resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Till organisationens hemsida