Innovation för Integration

Innovation för Integration var en tematisk satsning som drevs av Reach for Change 2016-2019 för att förbättra livsvillkoren för ensamkommande barn och unga i Sverige. Inom ramen för satsningen har sju sociala entreprenörer fått stöd för att utveckla lösningar som bidrar till förbättrat mentalt välmående, språkkunskaper och sociala nätverk. En rapport från 2019 visar att de innovationer som utvecklats inom ramen för Innovation för Integration har lett till mätbara förbättringar bland målgruppen på samtliga dessa områden. Alla entreprenörer som deltagit i programmet uppger att stödet från Reach for Change har varit viktigt för deras utveckling, och två tredjedelar att det varit helt avgörande.

Till organisationens hemsida