Hej Kommunen
Friends logotip

Hej Kommunen

Hej kommunen var ett projekt som drevs av Friends tillsammans med Örebro universitet. Projektet syftade till att utveckla och utvärdera ett systematiskt tillvägagångssätt för att skapa trygga skolor utifrån bästa tillgänglig forskning och erfarenheter. Projektet sträckte sig över tre år, 2018 - 2020.

Till organisationens hemsida