Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Youth 2030 Movement

Youth 2030 Movement

Youth 2030 Movement är en rörelse av unga ledare, barnrättskämpar och demokratiaktivister som kämpar för att stärka ungas plats i demokratin. Målet är att alla unga i Sverige ska ha makt och inflytande över sina liv och den demokratiska samhällsstrukturen. Arbetet bedrivs på flera nivåer: genom att stötta initiativ för barn- och ungdomsinflytande med kompetens och pengar, genom att sammanföra goda krafter för att snabba på arbetet och genom att påverka demokratiska processer. Som en del i arbetet anordnar Youth 2030 Movement årligen ett toppmöte som leds helt av unga – ett möte där makthavare för ovanlighets skull får finna sig i att lyssna istället för att prata.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Asylkommissionen

Flyktinggruppernas riksråd (FARR) får stöd för att samla in asylsökande barns och ungas vittnesmål och sprida kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige. Arbetet bedrivs i samverkan med Linköpings Universitet.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Demokratibygget

Demokratibygget får stöd för att stärka ungas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet. Genom en undervisningsmodell för högstadiet knyter Demokratibygget ihop skolans demokratiuppdrag med kommunens arbete för ungdomsinflytande. Verksamheten bedrivs i samarbete med Farstavikens skola och Värmdö kommun.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Folkets Husby

Folkets Husby får stöd för att stärka delaktigheten och minska utanförskapet bland unga tonåringar i Norra Järva genom att engagera äldretonåringar som förebilder i ett fadderskapsprogram. Projektet genomförs i samarbete med Husby Ungdomsgård.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Newcomers Youth

Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom som vänder sig till unga nyanlända och asylsökande HBTQi-personer. Newcomers Youth arbetar för att stärka målgruppens rättigheter och psykiska och fysiska välmående genom bland annat juridisk rådgivning, workshops och trygga mötesplatser.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Non-Silence Generation/ Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy får stöd för att mobilisera och kompetensutveckla nästa generations ledare i frågor som rör demokrati och organisering. Projektet genomförs i samarbete med Ungdomar.se, we_change och Fryshuset.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Sveriges röster

”Sveriges röster” ger unga möjligheter att producera egna berättelser, göra sina röster hörda i offentligheten och motverka fördomar. ”Sveriges röster” drivs av mediehuset Fanzingo i samverkan med ett stort antal organisationer över hela landet, däribland annat Göthenburgo, Narrativet i Skellefteå och Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Ungdom Mot Rasism

Ungdom Mot Rasism får stöd för att stärka barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället genom mentorskapsprogram, ledarskapsutbildning och antirasistisk gräsrotaktivism. Ungdom Mot Rasism samarbetar med Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Vår portfolio