Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Innovation for integration logotyp

Innovation för Integration

Innovation för Integration var en tematisk satsning som drevs av Reach for Change 2016-2019 för att förbättra livsvillkoren för ensamkommande barn och unga i Sverige. Inom ramen för satsningen har sju sociala entreprenörer fått stöd för att utveckla lösningar som bidrar till förbättrat mentalt välmående, språkkunskaper och sociala nätverk. En rapport från 2019 visar att de innovationer som utvecklats inom ramen för Innovation för Integration har lett till mätbara förbättringar bland målgruppen på samtliga dessa områden. Alla entreprenörer som deltagit i programmet uppger att stödet från Reach for Change har varit viktigt för deras utveckling, och två tredjedelar att det varit helt avgörande.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Det är Sveriges första öppna verksamhet som ägnas åt barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och råd.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

IT-guide

IT-guide rekryterar och anställer nyanlända och ensamkommande ungdomar till att bli IT-guider som utbildar seniorer inom IT, internet och mobiltjänster. Samtidigt lär sig ungdomarna svenska, får arbetslivserfarenhet och utvecklar sina styrkor.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Kidnovation

Kidnovation arbetar med praktiska verktyg för att tillhandahålla behandling mot trauma genom berättande.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Kompis Sverige

Kompis Sverige driver en kompisförmedling som sammankopplar unga ensamkommande och nyanlända med etablerade svenska ungdomar.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Mitt Livs Val‍

Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Right to Play Sverige

Right To Play Sverige arbetar med att få ut nyanlända ungdomar i jobb. Syftet med vårt arbete är att fler ungdomar ska få ökade förutsättningar att bli aktiva deltagare i samhället, att motverka diskriminering och utanförskap genom det kanske viktigaste steget till effektiv integration – arbete.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

The Good Talents

The Good Talents är ett ledarskap- och socialt entreprenörskapsprogram för ungdomar, och sedan 2017 med ett särskilt fokus på ensamkommande och nyanlända. Programmet syftar till att ge ungdomar de kunskaper, verktyg och nätverk som behövs för att vara delaktiga i det lokala samhället och komma in  på arbetsmarknaden.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Vår portfolio