Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Kollage med svartvita porträtt för Inkludera
Inkluderas logotyp

Inkludera

Inkludera jobbar med sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entreprenörerna bakom dessa bygger Inkludera hållbara och skalbara organisationer. Målet är att göra dessa sociala innovationer till nationella lösningar, och det sker i huvudsak genom samarbeten med offentlig sektor.

Tillsammans med Stenbecks Stiftelse och Child10 arbetar Inkludera för att stärka stödet till barn i risk för- eller redan i sexuell exploatering. Det gör vi genom ett strategiskt utvecklingsarbete där vi lägger grunden för hållbarhet och skalbarhet tillsammans med Ellencentret och Novahuset, samt ett arbete för att utveckla ekosystemet som helhet genom att sprida kunskap och erfarenheter.

Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Vår portfolio