Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

29k stärker ungdomars mentala hälsa och stöttar deras individuella utveckling
29k's logotyp

29k

29k är en stiftelse som arbetar för att tillgängliggöra evidensbaserade verktyg för personlig utveckling för miljontals människor. Kärnan i verksamheten är en mobilapplikation som kombinerar det senaste inom psykologisk forskning med den nyaste digitala tekniken. Tillsammans med Stenbecks Stiftelse vill 29k stärka ungdomars mentala hälsa och stötta ungas individuella utveckling på bred front. Målet är att minska antalet ungdomar som hoppar av skolan och hamnar i utanförskap. Vår gemensamma vision är att utrusta kommande generationer med verktyg som bygger motståndskraft, välmående och förmågor att påverka sina liv och sin värld positivt.


Till organisationens hemsidaTill projektets hemsida

Vår portfolio