Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Reach for Change

Skapar en värld där alla barn når sin fulla potential

För tio år sedan var socialt entreprenörskap ett okänt begrepp i Sverige. Som en av pionjärerna inom fältet har Reach for Change inte bara banat väg för innovationer som skapat bättre förutsättningar för barn, man har också förändrat bilden av hur samhällsförändring kan gå till. Organisationens vd Sofia Breitholtz ser fram mot nästa etapp på resan.

Om ARTIKELRUBRIKEN är en medveten ordvits eller bygger på ett missförstånd ska vi låta vara osagt. Men klart är att socialt entreprenörskap – idén om att använda entreprenörskap, innovation och affärsmässiga metoder för att lösa samhällsproblem – är praktiskt taget okänt i Sverige vid den här tiden. Enligt en rikstäckande undersökning från året innan är det bara 17 procent av svenskarna som över huvud taget hört talas om begreppet (några få år senare har siffran ökat till 44 procent). Att begreppet är obekant betyder dock inte att de sociala entreprenörerna inte finns där ute. Inom några få veckor har närmare 2 000 personer skickat in sina ansökningar om att få delta i Reach for Change första inkubatorprogram. Tio av dem väljs ut för att få professionell rådgivning och stöd för att förverkliga sina idéer. Det är starten på den första storskaliga satsningen på att stötta sociala entreprenörer i Sverige. Vi snabbspolar tio år framåt i tiden. Techmiljardärer och politiker tävlar i att omfamna socialt entreprenörskap, och tanken på att kombinera samhällsnytta med affärsmässighet är snarast en självklarhet. De första entreprenörerna som valdes ut av Reach for Change har blivit något av förgrundsgestalter i en framväxande rörelse av sociala entreprenörer i Sverige. Samtidigt har Reach for Change växt långt utanför landets gränser och bidragit till att sätta socialt entreprenörskap på kartan i länder som Etiopien, Bulgarien, Ryssland och Kongo. – Jag är mest stolt över att vi har vågat satsa på entreprenörer som varit i ett tidigt skede av sin resa, som ofta har kämpat helt ensamma. Att vi har hjälpt dem att omvandla sitt engagemang och idéer till konkret förändring för utsatta barn. Allt från ensamkommande barn som hittat svenska vänner, till svenska kommuner som börjat arbeta mer aktivt med att möta och stötta de mest utsatta barnen, till mer genomgripande förändringar i synen på jämställdhet och sexuellt samtycke, säger Sofia Breitholtz, Reach for Change vd. En av de saker som särskiljer Reach for Change från många andra idéburna organisationer är att man tidigt investerat i effektmätning. Genom att följa utvecklingen över tid kan man också se att mer än 9 av 10 alumner (entreprenörer som lämnat Reach for Change inkubator) fortfarande är aktiva, och att merparten fortsatt växa och göra större skillnad.

För tio år sedan var socialt entreprenörskap ett okänt begrepp i Sverige. Som en av pionjärerna inom fältet har Reach for Change inte bara banat väg för innovationer som skapat bättre förutsättningar för barn, man har också förändrat bilden av hur samhällsförändring kan gå till. Organisationens vd Sofia Breitholtz ser fram mot nästa etapp på resan.

Reach for Change är en ideell stiftelsegrundad av Kinnevikgruppens bolag.Reach for Change hittar och stödjersociala entreprenörer som gör barnsliv bättre. Genom rådgivning, nätverkoch finansiellt stöd får entreprenörernahjälp att utveckla sina verksamheteroch göra så stor skillnad som möjligtför så många barn som möjligt.”Sökes: Entreprenörer medsocialförmåga” lyder rubrikeni Metro den 12:e januari 2010.Det är den förstatidningsartikelnnågonsin om detsom senare ska komma attbli Reach for Change.‍

”Sökes: Entreprenörer med social förmåga” lyder rubriken i Metro den 12:e januari 2010. Det är den första tidningsartikeln någonsin om det som senare ska komma att bli Reach for Change.

Om ARTIKELRUBRIKEN är en medveten ordvits eller bygger på ett missförstånd ska vi låta vara osagt. Men klart är att socialt entreprenörskap – idén om att använda entreprenörskap, innovation och affärsmässiga metoder för att lösa samhällsproblem – är praktiskt taget okänt i Sverige vid den här tiden. Enligt en rikstäckande undersökning från året innan är det bara 17 procent av svenskarna som över huvud taget hört talas om begreppet (några få år senare har siffran ökat till 44 procent). Att begreppet är obekant betyder dock inte att de sociala entreprenörerna inte finns där ute. Inom några få veckor har närmare 2 000 personer skickat in sina ansökningar om att få delta i Reach for Change första inkubatorprogram. Tio av dem väljs ut för att få professionell rådgivning och stöd för att förverkliga sina idéer. Det är starten på den första storskaliga satsningen på att stötta sociala entreprenörer i Sverige. Vi snabbspolar tio år framåt i tiden. Techmiljardärer och politiker tävlar i att omfamna socialt entreprenörskap, och tanken på att kombinera samhällsnytta med affärsmässighet är snarast en självklarhet. De första entreprenörerna som valdes ut av Reach for Change har blivit något av förgrundsgestalter i en framväxande rörelse av sociala entreprenörer i Sverige. Samtidigt har Reach for Change växt långt utanför landets gränser och bidragit till att sätta socialt entreprenörskap på kartan i länder som Etiopien, Bulgarien, Ryssland och Kongo. – Jag är mest stolt över att vi har vågat satsa på entreprenörer som varit i ett tidigt skede av sin resa, som ofta har kämpat helt ensamma. Att vi har hjälpt dem att omvandla sitt engagemang och idéer till konkret förändring för utsatta barn. Allt från ensamkommande barn som hittat svenska vänner, till svenska kommuner som börjat arbeta mer aktivt med att möta och stötta de mest utsatta barnen, till mer genomgripande förändringar i synen på jämställdhet och sexuellt samtycke, säger Sofia Breitholtz, Reach for Change vd. En av de saker som särskiljer Reach for Change från många andra idéburna organisationer är att man tidigt investerat i effektmätning. Genom att följa utvecklingen över tid kan man också se att mer än 9 av 10 alumner (entreprenörer som lämnat Reach for Change inkubator) fortfarande är aktiva, och att merparten fortsatt växa och göra större skillnad.

”Sökes: Entreprenörer med social förmåga” lyder rubriken i Metro den 12:e januari 2010. Det är den första tidningsartikeln någonsin om det som senare ska komma att bli Reach for Change.

Core


1. Ida Östensson, Make Equal.
Make Equals vision är ett jämställt och inkluderande samhälle. Med praktiska metoder hjälper verksamheter att nå och inkludera målgrupper de har svårt att nå.

2. Johan Wendt, Mattecentrum. Mattecentrum erbjuder elever gratis hjälp i matematik genom sina öppna räknestugor och onlineverktyget matteboken. se.

3. John Laselle Löparakademin. Löparakademin hjälper ungdomar som bor i Stockholms miljonprogram att sätta upp och nå personliga mål genom långdistanslöpning.

4. AnneSofie Blixt, TILIA. Tilia arbetar för och med unga mellan 12–30 år med psykisk ohälsa. Genom förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete skapar de trygghet och hopp.

5. Rosie Linder, Peppy Pals. Peppy Pals är ett mobilt EQ-spel som lär barn om vänskap, känslor och empati för att motverka mobbning och utanförskap.

6. Gita Rajan, Wonsa. Wonsa arbetar för att skapa en värld fri från sexuella övergrepp. Detta genom en specialinriktad klinik för utsatta samt genom forskning och utbildning.

7. Elin Lutke & Jailton Carneiro, CIRKUS UNIK. Cirkus Unik kombinerar socialt entreprenörskap och nycirkus för att skapa social inkludering, trygghet och tillfällen för barn och unga att växa i Sverige.

8. Sandra Kinnaman Nordström , The Good Talents. The Good Talents är ett ledarskaps- och sociala entreprenörskapsprogram för ungdomar, med sedan 2017 ett särskilt fokus på ensam-kommande och nyanlända ungdomar. Programmet syftar till att ge ungdomar de kunskaper, verktyg och nätverk som behövs för att vara delaktiga i det lokala samhället och komma in på arbetsmarknaden.

9. Amir Sajadi & Milad Mohammadi, Järvaskolan. Järvaskolan arbetar för att skapa en likvärdig skola där varje elev inspireras till gränslösa drömmar och motiveras till högre studier.

10. Shanga Aziz & Rogerio Silva, Locker Room Talk. Locker Room Talk erbjuder utbildning, verktyg och plattformar till unga killar och vuxna som gör det enkelt att snacka om jämställdhet och schyssta attityder för att skapa en ny manlighet.

Innovation for integration


11. Anna Lindh , Right To Play Sverige. Right To Play Sverige arbetar med att få ut nyanlända ungdomar i jobb. Syftet med vårt arbete är att fler ungdomar ska få ökade förutsättningar att bli aktiva deltagare i samhället, att motverka diskriminering och utanförskap genom det kanske viktigaste steget till effektiv integration – arbete.

12. Elin Wernquist, Barnrättsbyrån. Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Det är Sveriges första öppna verksamhet som ägnas åt barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och råd.

13. Rebecca Madhani, Mitt Livs Val. Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

14. Natassia Fry & Pegah Afsharian , Kompis Sverige. Kompis Sverige driver en kompisförmedling som sammankopplar unga ensamkommande och nyanlända med etablerade svenska ungdomar.

För tio år sedan var socialt entreprenörskap ett okänt begrepp i Sverige. Som en av pionjärerna inom fältet har Reach for Change inte bara banat väg för innovationer som skapat bättre förutsättningar för barn, man har också förändrat bilden av hur samhällsförändring kan gå till. Organisationens vd Sofia Breitholtz ser fram mot nästa etapp på resan.

Reach for Change är en ideell stiftelsegrundad av Kinnevikgruppens bolag.Reach for Change hittar och stödjersociala entreprenörer som gör barnsliv bättre. Genom rådgivning, nätverkoch finansiellt stöd får entreprenörernahjälp att utveckla sina verksamheteroch göra så stor skillnad som möjligtför så många barn som möjligt.”Sökes: Entreprenörer medsocialförmåga” lyder rubrikeni Metro den 12:e januari 2010.Det är den förstatidningsartikelnnågonsin om detsom senare ska komma attbli Reach for Change.‍

”Sökes: Entreprenörer med social förmåga” lyder rubriken i Metro den 12:e januari 2010. Det är den första tidningsartikeln någonsin om det som senare ska komma att bli Reach for Change.

Om ARTIKELRUBRIKEN är en medveten ordvits eller bygger på ett missförstånd ska vi låta vara osagt. Men klart är att socialt entreprenörskap – idén om att använda entreprenörskap, innovation och affärsmässiga metoder för att lösa samhällsproblem – är praktiskt taget okänt i Sverige vid den här tiden. Enligt en rikstäckande undersökning från året innan är det bara 17 procent av svenskarna som över huvud taget hört talas om begreppet (några få år senare har siffran ökat till 44 procent). Att begreppet är obekant betyder dock inte att de sociala entreprenörerna inte finns där ute. Inom några få veckor har närmare 2 000 personer skickat in sina ansökningar om att få delta i Reach for Change första inkubatorprogram. Tio av dem väljs ut för att få professionell rådgivning och stöd för att förverkliga sina idéer. Det är starten på den första storskaliga satsningen på att stötta sociala entreprenörer i Sverige. Vi snabbspolar tio år framåt i tiden. Techmiljardärer och politiker tävlar i att omfamna socialt entreprenörskap, och tanken på att kombinera samhällsnytta med affärsmässighet är snarast en självklarhet. De första entreprenörerna som valdes ut av Reach for Change har blivit något av förgrundsgestalter i en framväxande rörelse av sociala entreprenörer i Sverige. Samtidigt har Reach for Change växt långt utanför landets gränser och bidragit till att sätta socialt entreprenörskap på kartan i länder som Etiopien, Bulgarien, Ryssland och Kongo. – Jag är mest stolt över att vi har vågat satsa på entreprenörer som varit i ett tidigt skede av sin resa, som ofta har kämpat helt ensamma. Att vi har hjälpt dem att omvandla sitt engagemang och idéer till konkret förändring för utsatta barn. Allt från ensamkommande barn som hittat svenska vänner, till svenska kommuner som börjat arbeta mer aktivt med att möta och stötta de mest utsatta barnen, till mer genomgripande förändringar i synen på jämställdhet och sexuellt samtycke, säger Sofia Breitholtz, Reach for Change vd. En av de saker som särskiljer Reach for Change från många andra idéburna organisationer är att man tidigt investerat i effektmätning. Genom att följa utvecklingen över tid kan man också se att mer än 9 av 10 alumner (entreprenörer som lämnat Reach for Change inkubator) fortfarande är aktiva, och att merparten fortsatt växa och göra större skillnad.

”Sökes: Entreprenörer med social förmåga” lyder rubriken i Metro den 12:e januari 2010. Det är den första tidningsartikeln någonsin om det som senare ska komma att bli Reach for Change.

Core


1. Ida Östensson, Make Equal.
Make Equals vision är ett jämställt och inkluderande samhälle. Med praktiska metoder hjälper verksamheter att nå och inkludera målgrupper de har svårt att nå.

2. Johan Wendt, Mattecentrum. Mattecentrum erbjuder elever gratis hjälp i matematik genom sina öppna räknestugor och onlineverktyget matteboken. se.

3. John Laselle Löparakademin. Löparakademin hjälper ungdomar som bor i Stockholms miljonprogram att sätta upp och nå personliga mål genom långdistanslöpning.

4. AnneSofie Blixt, TILIA. Tilia arbetar för och med unga mellan 12–30 år med psykisk ohälsa. Genom förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete skapar de trygghet och hopp.

5. Rosie Linder, Peppy Pals. Peppy Pals är ett mobilt EQ-spel som lär barn om vänskap, känslor och empati för att motverka mobbning och utanförskap.

6. Gita Rajan, Wonsa. Wonsa arbetar för att skapa en värld fri från sexuella övergrepp. Detta genom en specialinriktad klinik för utsatta samt genom forskning och utbildning.

7. Elin Lutke & Jailton Carneiro, CIRKUS UNIK. Cirkus Unik kombinerar socialt entreprenörskap och nycirkus för att skapa social inkludering, trygghet och tillfällen för barn och unga att växa i Sverige.

8. Sandra Kinnaman Nordström , The Good Talents. The Good Talents är ett ledarskaps- och sociala entreprenörskapsprogram för ungdomar, med sedan 2017 ett särskilt fokus på ensam-kommande och nyanlända ungdomar. Programmet syftar till att ge ungdomar de kunskaper, verktyg och nätverk som behövs för att vara delaktiga i det lokala samhället och komma in på arbetsmarknaden.

9. Amir Sajadi & Milad Mohammadi, Järvaskolan. Järvaskolan arbetar för att skapa en likvärdig skola där varje elev inspireras till gränslösa drömmar och motiveras till högre studier.

10. Shanga Aziz & Rogerio Silva, Locker Room Talk. Locker Room Talk erbjuder utbildning, verktyg och plattformar till unga killar och vuxna som gör det enkelt att snacka om jämställdhet och schyssta attityder för att skapa en ny manlighet.

Innovation for integration


11. Anna Lindh , Right To Play Sverige. Right To Play Sverige arbetar med att få ut nyanlända ungdomar i jobb. Syftet med vårt arbete är att fler ungdomar ska få ökade förutsättningar att bli aktiva deltagare i samhället, att motverka diskriminering och utanförskap genom det kanske viktigaste steget till effektiv integration – arbete.

12. Elin Wernquist, Barnrättsbyrån. Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungdomars mänskliga rättigheter. Det är Sveriges första öppna verksamhet som ägnas åt barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och råd.

13. Rebecca Madhani, Mitt Livs Val. Mitt Livs Val erbjuder ett studiemotiverande program där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

14. Natassia Fry & Pegah Afsharian , Kompis Sverige. Kompis Sverige driver en kompisförmedling som sammankopplar unga ensamkommande och nyanlända med etablerade svenska ungdomar.

De allra flesta, fler än 9 av 10 alumner (entreprenörer som lämnat Reach for Change inkubator) fortfarande är aktiva, och att merparten fortsatt växa och göra större skillnad. Med ett ben i idéburen sektor och ett i näringslivet har Reach for Change också en gedigen och delvis unik erfarenhet av sektoröverskridande samarbeten. Organisationens partnerföretag och dess medarbetare spelar en viktig roll i att bidra med kompetens och rådgivning.

– När Reach for Change startade var det nytänkande bara att företag använde sina nyckelkompetenser för att göra världen bättre. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla nya samarbeten som bygger på varje parts specifika superkrafter, med aktörer i både näringsliv och offentlig sektor. När Sofia Breitholtz blickar framåt ser hon att socialt entreprenörskap kommer att spela en fortsatt viktig roll under det kommande decenniet, för att hitta lösningar på växande problem bland barn och unga, som utanförskap, polarisering och mental ohälsa. Men hon ser också nya utmaningar att ta sig an, bland annat en växande otålighet bland finansiärer, och en vilja att investera i ”superstjärnorna” direkt, utan att göra grundarbetet.

– En av framgångsfaktorerna för Reach for Change har varit att vi har gått in tidigt, att vi har stöttat en bredd av entreprenörer och att vi vågat investera i oprövade kort som ingen annan vågat satsa på. En av organisationens strategiska prioriteringar framåt är att stötta fler sociala entreprenörer som bor i de områden där de största sociala utmaningarna finns. – Det är fantastiskt att se hur ekosystemet för socialt entreprenörskap har växt upp, men om man tittar på vart investeringarna går, så är fältet fortfarande ganska homogent. Jag ser en enorm potential i att bredda rörelsen och i ännu större utsträckning låta de som lever närmast problemen vara med och leda förändringen. – Den resa som Reach for Change har gjort, och den förflyttning vi har medverkat till när det gäller synen på samhällsförändring är unik. Men det är också på många sätt en resa som bara har börjat.

Alla projekt