Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Medvind

Socialt arbete i transformation

”Hej politiker och beslutsfattare, vi har en chans att skapa medvind för alla!” Så löd uppropet från de fem organisationerna, som ingår i plattformen Medvind, till de nyvalda politikerna. Det var ett upprop för alla barns och ungas rätt att vara med i samhället, för hemlösas rätt till hälsa och för fattiga människors mänskliga rättigheter.

Convictus, Musketörerna i Rågsved, Projekt Rågsved, Räddningsmissionen och Umeå Stadsmission möter tillsammans tusentals personer varje vecka, över hela landet, för att tillgodose deras mest grundläggande behov av ett mål mat, en plats att sova och ett socialt sammanhang. Deras arbete har lång tradition i Sverige och de har ovärderlig kunskap om situationen för några av de mest utsatta grupperna i vårt land. De lyckas nå fram, där institutioner som socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården och primärvården misslyckas. Men i en snabbt föränderlig värld, där marknad skapas i gränslandet mellan sektorerna och digitalisering förskjuter kontexten, skapas ett glapp också för organisationer som jobbar med traditionellt socialt arbete. De står inför ett generationsskifte, både i ledarskap och bland givare, en åldrande personalpool, införandet av digitala arbetsprocesser, nya målgrupper till följd av en förändrad demografi, strängare krav på kommunikation och rapportering.

Convictus Musketörerna i Rågsved Projekt Rågsved Räddningsmissionen Umeå Stadsmission

De står inför en transformation. Den organisatoriska transformationen kan vara både smärtsam och svår, och den är helt nödvändig för att bevara det enorma värde som organisationerna skapar för sina målgrupper och i förlängningen för samhället. För att ge stöd i processen – och för att bygga djupare förståelse om vad transformation innebär i socialt arbete – driver Inter Business Initiative plattformen Medvind, med bidrag från Stenbecks Stiftelse. Det handlar om att bygga kapacitet för att möta de förändrade krav som möter en organisation idag, att hitta nya sätt att finansiera social arbete, nya sätt att kommunicera och mäta sin positiva påverkan på samhället.

”Hej politiker och beslutsfattare, vi har en chans att skapa medvind för alla!” Så löd uppropet från de fem organisationerna, som ingår i plattformen Medvind, till de nyvalda politikerna. Det var ett upprop för alla barns och ungas rätt att vara med i samhället, för hemlösas rätt till hälsa och för fattiga människors mänskliga rättigheter.

Convictus, Musketörerna i Rågsved, Projekt Rågsved, Räddningsmissionen och Umeå Stadsmission möter tillsammans tusentals personer varje vecka, över hela landet, för att tillgodose deras mest grundläggande behov av ett mål mat, en plats att sova och ett socialt sammanhang. Deras arbete har lång tradition i Sverige och de har ovärderlig kunskap om situationen för några av de mest utsatta grupperna i vårt land. De lyckas nå fram, där institutioner som socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården och primärvården misslyckas. Men i en snabbt föränderlig värld, där marknad skapas i gränslandet mellan sektorerna och digitalisering förskjuter kontexten, skapas ett glapp också för organisationer som jobbar med traditionellt socialt arbete. De står inför ett generationsskifte, både i ledarskap och bland givare, en åldrande personalpool, införandet av digitala arbetsprocesser, nya målgrupper till följd av en förändrad demografi, strängare krav på kommunikation och rapportering.

Medvind är ett projekt drivet av Inter Business Initiative och finansierat av Stenbecks Stiftelse där fyra svenska ideella organisationer med lång erfarenhet av socialt arbete får stöd till verksamhetsutveckling. Målet är att stötta organisationernas gedigna arbete med sina målgrupper. Det gör Medvind genom att skapa utrymme för strategisk och organisatorisk utveckling. Medvind genomför även kommunikativa insatser för att sprida organisationernas kunskap.

Jag vill bara försöka få ett bättre liv

Convictus Musketörerna i Rågsved Projekt Rågsved Räddningsmissionen Umeå Stadsmission

De står inför en transformation. Den organisatoriska transformationen kan vara både smärtsam och svår, och den är helt nödvändig för att bevara det enorma värde som organisationerna skapar för sina målgrupper och i förlängningen för samhället. För att ge stöd i processen – och för att bygga djupare förståelse om vad transformation innebär i socialt arbete – driver Inter Business Initiative plattformen Medvind, med bidrag från Stenbecks Stiftelse. Det handlar om att bygga kapacitet för att möta de förändrade krav som möter en organisation idag, att hitta nya sätt att finansiera social arbete, nya sätt att kommunicera och mäta sin positiva påverkan på samhället.

Jag vill bara försöka få ett bättre liv

Med krav på förändring

Organisationerna som bedriver socialt arbete arbetar ofta med lokala samhällen, med stor närhet till målgruppen. Och även om det finns lokala olikheter, finns också gemensamma insikter om vad som behöver finnas på den lokala och nationella politikens agenda för att Sverige ska bli ett land för alla oss människor som lever här. Medvindorganisationerna vill se en politik för:

”Hej politiker och beslutsfattare, vi har en chans att skapa medvind för alla!” Så löd uppropet från de fem organisationerna, som ingår i plattformen Medvind, till de nyvalda politikerna. Det var ett upprop för alla barns och ungas rätt att vara med i samhället, för hemlösas rätt till hälsa och för fattiga människors mänskliga rättigheter.

Convictus, Musketörerna i Rågsved, Projekt Rågsved, Räddningsmissionen och Umeå Stadsmission möter tillsammans tusentals personer varje vecka, över hela landet, för att tillgodose deras mest grundläggande behov av ett mål mat, en plats att sova och ett socialt sammanhang. Deras arbete har lång tradition i Sverige och de har ovärderlig kunskap om situationen för några av de mest utsatta grupperna i vårt land. De lyckas nå fram, där institutioner som socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården och primärvården misslyckas. Men i en snabbt föränderlig värld, där marknad skapas i gränslandet mellan sektorerna och digitalisering förskjuter kontexten, skapas ett glapp också för organisationer som jobbar med traditionellt socialt arbete. De står inför ett generationsskifte, både i ledarskap och bland givare, en åldrande personalpool, införandet av digitala arbetsprocesser, nya målgrupper till följd av en förändrad demografi, strängare krav på kommunikation och rapportering.

Medvind är ett projekt drivet av Inter Business Initiative och finansierat av Stenbecks Stiftelse där fyra svenska ideella organisationer med lång erfarenhet av socialt arbete får stöd till verksamhetsutveckling. Målet är att stötta organisationernas gedigna arbete med sina målgrupper. Det gör Medvind genom att skapa utrymme för strategisk och organisatorisk utveckling. Medvind genomför även kommunikativa insatser för att sprida organisationernas kunskap.

Jag vill bara försöka få ett bättre liv

Convictus Musketörerna i Rågsved Projekt Rågsved Räddningsmissionen Umeå Stadsmission

De står inför en transformation. Den organisatoriska transformationen kan vara både smärtsam och svår, och den är helt nödvändig för att bevara det enorma värde som organisationerna skapar för sina målgrupper och i förlängningen för samhället. För att ge stöd i processen – och för att bygga djupare förståelse om vad transformation innebär i socialt arbete – driver Inter Business Initiative plattformen Medvind, med bidrag från Stenbecks Stiftelse. Det handlar om att bygga kapacitet för att möta de förändrade krav som möter en organisation idag, att hitta nya sätt att finansiera social arbete, nya sätt att kommunicera och mäta sin positiva påverkan på samhället.

Jag vill bara försöka få ett bättre liv

För alla människors rättigheter

Organisationerna som bedriver socialt arbete arbetar ofta med lokala samhällen, med stor närhet till målgruppen. Och även om det finns lokala olikheter, finns också gemensamma insikter om vad som behöver finnas på den lokala och nationella politikens agenda för att Sverige ska bli ett land för alla oss människor som lever här. Medvindorganisationerna vill se en politik för:

Med krav på förändring

1. SÄKRA ALLA BARNS OCH UNGAS RÄTT att vara med i samhället. Enligt Statens Offentliga Utredning 2017finns det 131 500 unga människor mellan 15–29 år som varken arbetar eller studerar i Sverige. Medvind vill även uppmärksamma gruppen barn till EU-medborgare som inte tillåts gå i skola i vissa kommuner i Sverige.

2. FÖRSVARA HEMLÖSAS RÄTT TILL HÄLSA. Enligt Socialstyrelsen lever ungefär 33 000 människor i hemlöshet iSverige år 2017. De hemlösa i Sverige är en blandad grupp där lite fler än hälften är män, men där kvinnorna blir allt fler. Många av dem är föräldrar till minderåriga barn, och många har varit hemlösa längre än ett år. För entredjedel av kvinnorna uppgavs våld i nära relationer vara en faktor som bidragit till en situation i hemlöshet. Trots det blir det svårare för dem att ta del av de hälsofrämjande insatser de har rätt till.

3. SÄKERSTÄLLA FATTIGA MÄNNISKORS mänskliga rättigheter. Socialdepartementet beräknar att det finns ungefär 5 000 EU-medborgare i Sverige. De söker försörjning och flyr den fattigdom och diskriminering som är deras verklighet i hemlandet, i hopp om en bättre framtid. 70–100 barn följer med sina föräldrar till Sverige varje år. En annan verklighet i Sverige är att vi idag har pensionärer som efter ett arbetande liv får svårt att få vardagen att gå ihop. Äldre människor som inte har råd att ta sig ut för social gemenskap. Ett liv i ensamhet. Ett utanförskap på grund av fattigdom.

Alla projekt