Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få bästa surfupplevelse, uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Innovation for Integration

Aktion för barn och unga på flykt

När tiotusentals ensamkommande barn och unga kom till Sverige 2015 insåg Stenbecks Stiftelse och Reach for Change att man behövde agera, och att det behövde gå snabbt. Några månader senare drog man igång satsningen Innovation for Integration. Under åren som följt har man tillsammans med sju sociala entreprenörer utvecklat nya lösningar som förbättrat situationen för ensamkommande barn och unga i Sverige.

Under ett par dagar i slutet av 2015 stannade Reach for Change upp all pågående verksamhet. I flera månader hade det talats om en annalkande flyktingkris, och nu hade den nått Sverige. Dagligen anlände tusentals människor på flykt från krig, fattigdom och förtryck. På Stockholms Central och andra platser mobiliserade frivilliggrupper för att visa stöd och ge nyanlända akut vård och annan hjälp. Totalt hade miljontals människor på relativt kort tid flytt sina hemländer i Mellanöstern, Afrika och södra Asien för att undkomma krig, fattigdom och förtryck. Bland dem som lyckades ta sig till Sverige fanns 35 000 barn och unga som antingen hade tvingats fly ensamma eller som hade skiljts från sin familj på vägen. Extremt utsatta barn som inte bara behövde akuta hjälpinsatser, utan också en chans att skapa ett helt nytt liv. Frågan för Reach for Change var vad man skulle kunna göra för den här gruppen. Många idéer luftades, och några testades i mindre skala. Snart drogs slutsatsen att det mest effektiva man kunde göra var att bygga vidare på den modell man utvecklat under mer än fem år. En annan slutsats var att det var bråttom, och att man inte skulle klara att ta sig an utmaningen själva.

I början av 2016 initierade Reach for Change satsningen Innovation for Integration i samarbete med Stenbecks Stiftelse och Tele2. Planen var att leta upp starka sociala entreprenörer för att gemensamt utveckla, testa, förfina och sprida lösningar som stärker ensamkommandes livsvillkor och skapar vägar in i samhället. Fyra år senare har sju sociala entreprenörer fått hjälp att utveckla nya lösningar som stärker ensamkommandes livsvillkor. – Jag kommer ihåg när de sa GO! Jag kände att nu gäller det att hålla det man lovar – och överträffa det, säger Sofia Appelqvist, grundare av Mitt Liv och en av de första sociala entreprenörer som kontaktades. I de inledande samtalen mellan Sofia och Reach for Change växte en idé fram om ett mentorprogram som stärker ensamkommandes möjligheter att ta sig in i samhället genom studier. Idag har verksamheten, Mitt Livs Val, etablerats i Göteborg och Stockholm.

När tiotusentals ensamkommande barn och unga kom till Sverige 2015 insåg Stenbecks Stiftelse och Reach for Change att man behövde agera, och att det behövde gå snabbt. Några månader senare drog man igång satsningen Innovation for Integration. Under åren som följt har man tillsammans med sju sociala entreprenörer utvecklat nya lösningar som förbättrat situationen för ensamkommande barn och unga i Sverige.

Under ett par dagar i slutet av 2015 stannade Reach for Change upp all pågående verksamhet. I flera månader hade det talats om en annalkande flyktingkris, och nu hade den nått Sverige. Dagligen anlände tusentals människor på flykt från krig, fattigdom och förtryck. På Stockholms Central och andra platser mobiliserade frivilliggrupper för att visa stöd och ge nyanlända akut vård och annan hjälp. Totalt hade miljontals människor på relativt kort tid flytt sina hemländer i Mellanöstern, Afrika och södra Asien för att undkomma krig, fattigdom och förtryck. Bland dem som lyckades ta sig till Sverige fanns 35 000 barn och unga som antingen hade tvingats fly ensamma eller som hade skiljts från sin familj på vägen. Extremt utsatta barn som inte bara behövde akuta hjälpinsatser, utan också en chans att skapa ett helt nytt liv. Frågan för Reach for Change var vad man skulle kunna göra för den här gruppen. Många idéer luftades, och några testades i mindre skala. Snart drogs slutsatsen att det mest effektiva man kunde göra var att bygga vidare på den modell man utvecklat under mer än fem år. En annan slutsats var att det var bråttom, och att man inte skulle klara att ta sig an utmaningen själva.

Innovation for Integration är en tematisk satsning som startades av Reach for Change och Stenbecks Stiftelse 2016 för att förbättra livsvillkoren för ensamkommande barn och unga i Sverige. Inom ramen för satsningen har sju sociala entreprenörer fått stöd för att utveckla lösningar som bidrar till förbättrat mentalt välmående, språkkunskaper och sociala nätverk. De sociala entreprenörer som deltagit i programmet är Mitt Livs Val, Kompis Sverige, IT-guide, Right to Play Sverige, The Good Talents, Kidnovation och Barnrättsbyrån.

Som i allt Stenbecks Stiftelse investerar i var det högt prioriterat att barns och ungas egna röster skulle höras. Det är bara i nära samarbete med målgruppen som projekten blir framgångsrika.

I början av 2016 initierade Reach for Change satsningen Innovation for Integration i samarbete med Stenbecks Stiftelse och Tele2. Planen var att leta upp starka sociala entreprenörer för att gemensamt utveckla, testa, förfina och sprida lösningar som stärker ensamkommandes livsvillkor och skapar vägar in i samhället. Fyra år senare har sju sociala entreprenörer fått hjälp att utveckla nya lösningar som stärker ensamkommandes livsvillkor. – Jag kommer ihåg när de sa GO! Jag kände att nu gäller det att hålla det man lovar – och överträffa det, säger Sofia Appelqvist, grundare av Mitt Liv och en av de första sociala entreprenörer som kontaktades. I de inledande samtalen mellan Sofia och Reach for Change växte en idé fram om ett mentorprogram som stärker ensamkommandes möjligheter att ta sig in i samhället genom studier. Idag har verksamheten, Mitt Livs Val, etablerats i Göteborg och Stockholm.

Som i allt Stenbecks Stiftelse investerar i var det högt prioriterat att barns och ungas egna röster skulle höras. Det är bara i nära samarbete med målgruppen som projekten blir framgångsrika.

Jag kommer ihåg när de sa GO! Jag kände att nu gäller det att hålla det man lovar och överträffa det.

EN ANNAN AV VERKSAMHETERNA som startats upp är Right to Play Sverige, som stärker integrationen av ensamkommande genom idrott. – Reach for Change tog kontakt med Right to Play globalt för att diskutera möjligheten att starta en helt ny verksamhet i Sverige. Det var början på allt, och därefter har vi kunnat växla upp tillsammans med Reach for Change och dra nytta av deras kunskap och stöd, säger Anna Lindh, verksamhetschef Right to Play Sverige. Som en del i programmet har effekten på målgruppen följts upp löpande. För några av entreprenörerna har uppföljningen lett till att man har omprövat initiala antaganden och förändra sin metod. 2019 gjordes en utvärdering med stöd av externa forskare som visade att verksamheterna har gett statistiskt signifikanta förbättringar i målgruppens mentala välbefinnande, språkkunskaper och sociala tillhörighet. Faktorer som enligt forskningen är avgörande för framgångsrik etablering i samhället.

När tiotusentals ensamkommande barn och unga kom till Sverige 2015 insåg Stenbecks Stiftelse och Reach for Change att man behövde agera, och att det behövde gå snabbt. Några månader senare drog man igång satsningen Innovation for Integration. Under åren som följt har man tillsammans med sju sociala entreprenörer utvecklat nya lösningar som förbättrat situationen för ensamkommande barn och unga i Sverige.

Under ett par dagar i slutet av 2015 stannade Reach for Change upp all pågående verksamhet. I flera månader hade det talats om en annalkande flyktingkris, och nu hade den nått Sverige. Dagligen anlände tusentals människor på flykt från krig, fattigdom och förtryck. På Stockholms Central och andra platser mobiliserade frivilliggrupper för att visa stöd och ge nyanlända akut vård och annan hjälp. Totalt hade miljontals människor på relativt kort tid flytt sina hemländer i Mellanöstern, Afrika och södra Asien för att undkomma krig, fattigdom och förtryck. Bland dem som lyckades ta sig till Sverige fanns 35 000 barn och unga som antingen hade tvingats fly ensamma eller som hade skiljts från sin familj på vägen. Extremt utsatta barn som inte bara behövde akuta hjälpinsatser, utan också en chans att skapa ett helt nytt liv. Frågan för Reach for Change var vad man skulle kunna göra för den här gruppen. Många idéer luftades, och några testades i mindre skala. Snart drogs slutsatsen att det mest effektiva man kunde göra var att bygga vidare på den modell man utvecklat under mer än fem år. En annan slutsats var att det var bråttom, och att man inte skulle klara att ta sig an utmaningen själva.

Innovation for Integration är en tematisk satsning som startades av Reach for Change och Stenbecks Stiftelse 2016 för att förbättra livsvillkoren för ensamkommande barn och unga i Sverige. Inom ramen för satsningen har sju sociala entreprenörer fått stöd för att utveckla lösningar som bidrar till förbättrat mentalt välmående, språkkunskaper och sociala nätverk. De sociala entreprenörer som deltagit i programmet är Mitt Livs Val, Kompis Sverige, IT-guide, Right to Play Sverige, The Good Talents, Kidnovation och Barnrättsbyrån.

Som i allt Stenbecks Stiftelse investerar i var det högt prioriterat att barns och ungas egna röster skulle höras. Det är bara i nära samarbete med målgruppen som projekten blir framgångsrika.

I början av 2016 initierade Reach for Change satsningen Innovation for Integration i samarbete med Stenbecks Stiftelse och Tele2. Planen var att leta upp starka sociala entreprenörer för att gemensamt utveckla, testa, förfina och sprida lösningar som stärker ensamkommandes livsvillkor och skapar vägar in i samhället. Fyra år senare har sju sociala entreprenörer fått hjälp att utveckla nya lösningar som stärker ensamkommandes livsvillkor. – Jag kommer ihåg när de sa GO! Jag kände att nu gäller det att hålla det man lovar – och överträffa det, säger Sofia Appelqvist, grundare av Mitt Liv och en av de första sociala entreprenörer som kontaktades. I de inledande samtalen mellan Sofia och Reach for Change växte en idé fram om ett mentorprogram som stärker ensamkommandes möjligheter att ta sig in i samhället genom studier. Idag har verksamheten, Mitt Livs Val, etablerats i Göteborg och Stockholm.

Som i allt Stenbecks Stiftelse investerar i var det högt prioriterat att barns och ungas egna röster skulle höras. Det är bara i nära samarbete med målgruppen som projekten blir framgångsrika.

EN ANNAN AV VERKSAMHETERNA som startats upp är Right to Play Sverige, som stärker integrationen av ensamkommande genom idrott. – Reach for Change tog kontakt med Right to Play globalt för att diskutera möjligheten att starta en helt ny verksamhet i Sverige. Det var början på allt, och därefter har vi kunnat växla upp tillsammans med Reach for Change och dra nytta av deras kunskap och stöd, säger Anna Lindh, verksamhetschef Right to Play Sverige. Som en del i programmet har effekten på målgruppen följts upp löpande. För några av entreprenörerna har uppföljningen lett till att man har omprövat initiala antaganden och förändra sin metod. 2019 gjordes en utvärdering med stöd av externa forskare som visade att verksamheterna har gett statistiskt signifikanta förbättringar i målgruppens mentala välbefinnande, språkkunskaper och sociala tillhörighet. Faktorer som enligt forskningen är avgörande för framgångsrik etablering i samhället.

Jag kommer ihåg när de sa GO! Jag kände att nu gäller det att hålla det man lovar och överträffa det.

– Reach for Change har uppmuntrat oss och utmanat oss att tänka om för att ta nya grepp och slutligen landa i en metod för hur vi jobbar med ungdomar, säger Natassia Fry, grundare av Kompis Sverige, som gör det möjligt för nyanlända ungdomar att få svenska vänner. Hon pekar också på värdet av att sammanföras med andra entreprenörer som arbetar med samma målgrupp. – Erfarenhetsutbytet med de andra entreprenörerna har varit värdefullt, nätverket har alltid gett energi och nya perspektiv. Precis som flera av de andra verksamheterna har Kompis Sverige också börjat skala upp sin verksamhet mot påverkan på nationell nivå. Under tiden i programmet expanderade man sin verksamhet för ensamkommande till åtta kommuner runt om i Sverige. Totalt hade 2 000 ensamkommande och nyanlända nåtts av verksamheterna i programmet 2019. Alla entreprenörer uppger att stödet från Reach for Change har spelat en viktig roll i deras tillväxt, och två tredjedelar säger att det har varit avgörande.

Alla projekt