Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige. För de som kämpar för barns rättigheter och vill satsa fullt på att förverkliga sin idé erbjuder Stenbecks Stiftelse genom Reach for Change ett omfattande stöd i ett femårigt inkubatorprogram.

Visste du att?

Child 10

Mellan 23 och 26 maj kommer pristagarna från Child10 2015 träffas igen i New York för att bygga vidare på de lärdomar från Child10-toppmötet som ägde rum i Stockholm. Det är också en möjlighet för dem att träffa viktiga intressenter från företag och stiftelser under en exklusiv Child10 lunch.

Read more about Child10

Integrationsprojektet

Under 2015-2018 kommer Stenbecks Stiftelse att investera i en särskild satsning med fokus på integration, genomförd av Reach for Change .

Privatpersoner

Stenbecks Stiftelse tar inte emot ansökningar från privatpersoner .